Naujienos:

 

Seminaras "Derinimo stabilumas" 2019.08.05 - 06

Derinimas – viena iš esminių nuolatinės instrumentų priežiūros procedūrų. Stebint iš šalies – tai gana paprastas darbas, tačiau įsigilinus akivaizdu, kad stabilus ir kokybiškas derinimas reikalauja kur kas daugiau patirties ir žinių. Bandymas išmokti derinti tiesiog atidžiai stebint patyrusį derintoją yra tas pats, kaip bandyti išsiaiškinti kvalifikuoto mago palei pat nosį atliekamus triukus – paini užduotis. Patyręs <...>

 

Visuotinis LFDA narių susirinkimas ir seminaras "Garsas ir jo formavimas"

Intonavimas – tai instrumento garso formavimas ir jo koregavimas - itin subtilus ir atsakingas darbas. Būtent nuo gero intonavimo priklauso galutinis fortepijono tembras. Dažnu atveju daugumai derintojų yra tekę kažką apie tai girdėti, tačiau kaip tai atlikti nuosekliai, metodiškai ir meistriškai? Juolab kad instrumentai ir jų laikymo sąlygos labai skiriasi tarpusavyje. Patirtimi apie garso formavimą dalinsis visame pasaulyje žinomas fortepijonų technikas Ken Forrest iš D. Britanijos, pristatysiantis lietuvių kalba išverstą straipsnį apie svarbiausius intonavimo principus ir dėsnius. Seminaro akimirkos

 

Sveikiname Europiano seminaro ir egzamino dalyvius!

Nuoširdžiai svekiname tarptautinio Europiano fortepijonų technikų kvalifikacijos kėlimo seminaro dalyvius, 2018 metų lapkričio 14 - 17 d. išlaikiusius 5 dalių 8 valandų trukmės egzaminą! Ačiū lektoriui Gunther Schaible, komisijos nariams Franz Nistl, Mait Meibaum už puikią praktiką ir Dainiui Sverdiolui už organizacinę <...>

 

LFDA Vadovo rinkimai ir nauja Valdybos kadencija

2018 m. rugsėjo 1 d. naują 2 metų kadenciją pradėjo 5 Valdybos nariai, išrinkti visuotinio susirinkimo metu: Audrius Blažiūnas, Motiejus Bazaras, Dainius Sverdiolas, Giedrius Lingė ir Saulius Jankeliūnas. LFDA Vadovu ir Valdybos pirmininku antrai kadencijai vienbalsiai išrinktas Audrius Blažiūnas.

 

SEMINARAS "Fortepijono/pianino stygų ir mechanizmo komponentų keitimas"

Fortepijono/pianino stygų ir mechanizmo komponentų dėvėjimasis yra natūralus ir neišvengiamas reiškinys. Derintojas su iškilusiomis problemomis susiduria kone kasdien. Iš vienos pusės – nutrūkusios stygos, klavišo įklijos ar lanksto įvorės keitimas yra paprasta užduotis, iš kitos – atsakinga, nes prastai atliktas darbas gali būti trumpalaikis, o rezultatas netenkinantis pianistų. Seminaro akimirkos

 

Fortepijono mechanizmo reguliavimo seminaras

Vienas iš LFDA tikslų - padėti asociacijos nariams tobulintis ir įgyti teorinių bei praktinių žinių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje organizuojamuose seminaruose. Šį kartą LFDA finansiškai parėmė į BDK (Vokietijos derintojų asociacija) seminarą JAHN fabrike Vokietijoje nuvykusį asociacijos narį Mykolą Bazarą, kuris grįžęs pasidalino patirtimi pravesdamas seminarą LFDA nariams. Seminaro akimirkos

 

Lietuvos fortepijonų derintojas: praeitis, raida ir dabartis

Muzika klavišiniams instrumentams (klavesinui, hamerklavyrui ir fortepijonui) Europoje gyvuoja jau daugiau nei 4 amžius. Sykiu puoselėjamos ir iš kartos į kartą perduodamos jų gamybos ir priežiūros tradicijos. Ypatingą vietą jų raidoje užėmė vokiškai kalbantys kraštai, kuriuose muzikinis skonis ir meistrystė yra aukštumose iki šiol. Tai tapo pavyzdžiu mažiau išsivysčiusioms vidurio ir rytų Europos šalims, tokioms kaip Lietuva, kur fortepijoninė muzika pradėjo plėtotis <...>

 

LFDA tapo EUROPIANO asociacijos nare

2017 balandžio 7 d. kasmetinės muzikos instrumentų ir technikos parodos "Musikmesse 2017" (Frankfurt am Main, Vokietija) metu vykstančiame Europiano generaliniame suvažiavime LFDA tapo 18-ta EUROPIANO asociacijų sąjungos nare. Jos prezidentas Gunther Schaible siunčia nuoširdžius linkėjimus. Nuo šiol Europoje vyksiantys aukšto lygio fortepijonų derintojų seminarai, konvencijos ir kongresai taps prieinami visiems LFDA nariams.

 

Fortepijonų derintojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras 2017

Seminaras vyko Vilniuje vasario 17 - 18 dienomis. Tema - fortepijono/pianino derinimo ir mechanikos reguliavimo pagrindai, darbo įrankiai, medžiagos. Patirtimi dalinosi 3 lektoriai - Mait Meibaum (Estija), Audrius Blažiūnas ir Mykolas Bazaras. 25 dalyviai iš visos Lietuvos klausėsi paskaitų, praktiškai atliko reguliavimo bandymus su mechanikos modeliais ir mokėsi profesionalaus derinimo.  Seminaras sulaukė didelio dėmesio, susidomėjimo ir palaikymo, todėl bus kartojamas, bei tęsiamas. Seminaro akimirkos

 

Fortepijonų derintojų misija – šviesti bendruomenę

Kaune įsteigta Lietuvos fortepijonų derintojų asociacija (LFDA). Keliasdešimt narių vienijanti organizacija užsimojo ne tik atstovauti šios profesijos atstovams, bet ir šviesti muzikų bendruomenę. Pripažinęs, kad Lietuvoje ima rastis supratimas, jog muzikavimo džiaugsmą galima pajusti tik grojant geru instrumentu, vienas LFDA steigėjų <...>

 

Įsteigta Lietuvos fortepijonų derintojų asociacija

Nuo šiol Lietuvos muzikinė bendruomenė turės dar vieną įsimintiną įvykį. Šių metų rugsėjo 30-ąją buvo įsteigta Lietuvos fortepijonų derintojų asociacija, kuri suvienijo <...>